WroVision - logo i dane teleadresowe
WroVision ofertaREALIZACJEKONTAKT/DZIAŁ ZAMÓWIEŃ

Interaktywne demo, wersja testowa z 06.12.2011 (size 8.7MB, hard requirements: 512MB gfx card, 2GHz CPU).


cursors - rover interactions
1, 2, 3 - rover switch
i, j, k, l - build-in camera interactions
o, p - build-in camera focal distance
F1 - help, F2 - general information about Copernicus


Model robota mobilnego Magma.

Łazik Magma zrealizowany wspólnie przez Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz stowarzyszenie Mars Society Polska. Zajął trzecie miejsce w konkursie University Rover Challenge 2010.
Projekt bazy to praca doktorska Janka Kozickiego, obroniona w 2007r.
Strona domowa projektu Magma: www.magma2.pb.edu.pl
Robot MAGMA2 wygrał zawody URC2011, robot Copernicus zajął szóste miejsce.

Demo powstało w firmie WroVision. Autorzy: program: Adam Grudziński, grafika3D: Konrad Mruk, Paweł Sańczyk.

WroVision 2014