REALIZACJE> DCS KGZ Wilga.

Główny ekran synoptyczny DCS Wilga Ekran synoptyczny podgrzewacza Ekran synoptyczny wymiennika ciepła Ekran synoptyczny głowicy Ekran synoptyczny separatora

główny ekran synoptyczny KGZ Wilga

Kopalnia Gazu Ziemnego WILGA, główny ekran synoptyczny.

Widok startowy konsoli DCS. Kliknięcie przez operatora na poszczególne instalacje, powoduje przejście do ekranu synoptycznego zawierającego szczegóły.
System sterowania zaprojektowany przez mgr inż. Krzysztofa Leśniewskiego