realizacje / umi ustroń


wizualizacja 3D hali targowej

Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków.

Przedmiotem zlecenia była wizualiacja 3D uproszczonego schematu technologicznego oczyszczalni ścieków zawierającego podstawowe urządzenia procesowe.
(wiz K.Mruk).